Teollisen tuotannon digitalisointiin

Camline® WebADC

Jotta tuotannon tehostaminen olisi mahdollista, täytyy tietää mitä tuotantoympäristössä todellisuudessa tapahtuu ja mitkä osa-alueet vaativat tehostamista. Tätä tarkoitusta varten on kehitetty CAMLINE® WebADC -tiedonkeruujärjestelmä.

Tuotanto tunnetuksi

Tuotantolaitteiden täysi kapasiteetti käyttöön

Pitkien tuotantokatkosten aiheuttamat kulut on helppo nähdä ja laskea. Lyhyet, usein toistuvat katkokset jäävät sitä vastoin usein huomaamatta vaikka niistä kertyvä kokonaisseisokki voi olla hyvinkin merkittävä. 

Z

Mitä tuotannnossa tapahtuu

Automaattisesti kerätty tieto näyttää lahjomattomasti ja reaaliaikaisesti, mitä tuotannossa todellisuudessa tapahtuu.

Z

Täsmällinen tuotannon-suunnittelu

Luotettava tieto mahdollistaa ttäsmällisemmän tuotannonsuunnittelun

Z

Onko käyttämätöntä kapasiteettia?

Saadaan selville, missä on käyttämätöntä kapasiteettia ja onko lisäinvestoinneille tarvetta.

Z

Tuotatokatkokset selville

Tarkan tiedon avulla nähdään lyhyetkin tuotantokatkokset, jotka muutoin saattaisivat jäädä huomaamatta.

Z

Huollon ja kunnossapidon oikea-aikaisuus

Tuotantolaitteiden häiriöt ja todellinen kunto tulevat esiin, mikä parantaa kunnossapidon ja huollon oikea-aikaisuutta.

OMINAISUUDET

Verkkoselainpohjainen käyttöliittymä

Käyttöliittymänä toimii standardi verkkoselain, joten erillisiä client-sovelluksia ei tarvita ollenkaan. Helppoa ottaa käyttöön!

Näkymä kaikista koneista

Koko tuotannon tila yhdellä silmäyksellä.

Aikavälin tiedot

Koneen tai ryhmän tiedot halutulta aikaväliltä

Vikahistoria

Arkisto raportoiduista vioista.

Koneryhmät

Koneet voidaan jaotella tarkasteltaviksi ryhminä.

Seisokkien raportointi

Odotusten ja häiriöiden yksilöllinen raportointi.

Odotushistoria

Arkisto raportoiduista odotuksista.

Suunniteltu tuotanto

Tietojen tarkastelu työvuoroittain.

Korttinäkymä

Koneen yksityiskohtaiset tiedot.

Korjaustyöjono

Työjono huoltomiestä vaativille korjaustöille.

Raportit

Graafiset raportit odotuksista, häiriöistä ja aikavälin tiedoista.

KYSY LISÄÄ OHJELMISTOISTAMME

Kerromme mielellämme, kuinka ohjelmistojamme voidaan hyödyntää erilaisissa tuotantoympäristöissä.

MODERNISOINNEILLA VANHAT JÄRJESTELMÄT NYKYAIKAISIKSI JA TOIMINTAVARMOIKSI

Lue lisää FMS järjestelmien ja automaattivarastojen modernisointiratkaisuistamme!